2017. gada 17. oktobris - Otrdiena, 19:53 / 07:53 PM, Vārdadienas: Gaits, Karīna
Latviski Русский English Deutch Français Español

Eiropas NACE klasifikators (Redakcija 2.2)

Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts) (20.15.72)

(A)LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI(B)DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE(C)GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI(10)Pārtikas produkti(11)Dzērieni(12)Tabakas izstrādājumi(13)Tekstilpreces(14)Apģērbi(15)Āda un ādas izstrādājumi(16)Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi, izņemot mēbeles; izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem(17)Papīrs un papīra izstrādājumi(18)Iespiešanas un ierakstīšanas pakalpojumi(19)Kokss un naftas pārstrādes produkti(20)Ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti(20.1)Ķīmisko vielu pamatelementi, mēslošanas līdzekļi un slāpekļa savienojumi, plastmasas un sintētiskais kaučuks pirmformās(20.11)Rūpnieciskās gāzes(20.12)Krāsvielas un krāsu pigmenti(20.13)Citas neorganiskās ķīmijas pamatvielas(20.14)Citas organiskās ķīmijas pamatvielas(20.15)Mēslojumi un slāpekļa savienojumi(20.15.1)Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks(20.15.2)Amonija hlorīds, nitrīti(20.15.3)Slāpekli saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi(20.15.4)Fosforu saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi(20.15.5)Kāliju saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi(20.15.6)Nātrija nitrāts(20.15.7)Citur neklasificēti mēslošanas līdzekļi(20.15.71)Mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības vielas: slāpekli, fosforu un kāliju(20.15.72)Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)(20.15.73)Monoamonija fosfāts(20.15.74)Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: slāpekli un fosforu(20.15.75)Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: fosforu un kāliju(20.15.76)Kālija nitrāts(20.15.79)Citur neklasificēti minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur vismaz divas barības vielas (slāpekli, fosfātu, potašu)(20.15.8)Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi(20.15.9)Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā(20.16)Polimēru materiāli pirmformās(20.17)Sintētiskais kaučuks pirmformās(20.2)Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti(20.3)Krāsas, lakas un līdzīgi pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un mastikas(20.4)Ziepes, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi, smaržas un ķermeņa kopšanas līdzekļi(20.5)Citi ķīmiskie produkti(20.6)Ķīmiskās šķiedras(21)Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti(22)Gumijas un plastmasas izstrādājumi(23)Citi nemetāliskie minerālprodukti(24)Parastie metāli(25)Metāla izstrādājumi, izņemot iekārtas un aprīkojumu(26)Datori, elektroniskās un optiskās ierīces(27)Elektroiekārtas(28)Citur neklasificētas iekārtas un aprīkojums(29)Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes(30)Citi transportlīdzekļi(31)Mēbeles(32)Citi gatavi izstrādājumi(33)Ierīču un iekārtu remonta un uzstādīšanas pakalpojumi(D)ELEKTROENERĢIJA, GĀZE, ŪDENS TVAIKS UN GAISA KONDICIONĒŠANA(E)ŪDENS PIEGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI(F)BŪVES UN BŪVDARBI(G)VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UN MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMI; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTA PAKALPOJUMI(H)TRANSPORTA UN UZGLABĀŠANAS PAKALPOJUMI(I)IZMITINĀŠANAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI(J)INFORMĀCIJAS UN SAKARU PAKALPOJUMI(K)FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI(L)AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI(M)PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI(N)ADMINISTRATĪVIE UN PALĪGPAKALPOJUMI(O)VALSTS PĀRVALDES UN AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI; OBLIGĀTĀS SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI(P)IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI(Q)CILVĒKU VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI(R)MĀKSLAS, IZKLAIDES UN ATPŪTAS PAKALPOJUMI(S)CITI PAKALPOJUMI(T)MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU PAKALPOJUMI; DAŽĀDAS MĀJSAIMNIECĪBU PAŠU PATĒRIŅAM RAŽOTAS PRECES UN PAKALPOJUMI(U)ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN IESTĀŽU SNIEGTIE PAKALPOJUMI